Xin chào,
[name]
Chúng tôi vừa nhận được một yêu cầu của bạn về việc đặt lại mật khẩu trên tài khoản [email] vào ngày [created_date].

Để đặt lại mật khẩu, vui lòng nhấn vào nút phía dưới
Đặt lại mật khẩu
Hoặc bạn có thể sao chép link sau dán lên trình duyệt và nhấn Enter.
[link]
Nếu bạn không yêu cầu đổi mật khẩu, vui lòng bỏ qua email này và mật khẩu của bạn sẽ không bị thay đổi.

722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạ​nh, ​TP. HCM, Việt Nam​
Email: marketing@saigonnewport.com.vn
HOTLINE:1800 1188