LOGISTICS SERVICE

Tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ và giải pháp logistic xanh -en

Tự hào là nhà cũng cấp logistics hàng đầu Việt Nam. Chuyên cung cấp các giải pháp logistics, quản lý chuỗi cung ứng cho khách hàng.

Our Subsidiaries

Key figures

Our Customers

 • Vận tải, Đại lý hải quan hàng XNKVận tải, Đại lý hải quan hàng XNK – en
 • Vận tải hàng phân phốiVận tải hàng phân phối
 • Vận tải đa phương thức Bắc - Trung - NamVận tải đa phương thức Bắc - Trung - Nam
 • Vận tải, Đại lý hải quan hàng XNKVận tải, Đại lý hải quan hàng XNK 2 – en 
 • Vận tải hàng phân phốiVận tải hàng phân phối
 • Vận tải đa phương thức Bắc - Trung - NamVận tải đa phương thức Bắc - Trung - Nam
 • Vận tải, Đại lý hải quan hàng XNKVận tải, Đại lý hải quan hàng XNK 3- en
 • Vận tải hàng phân phốiVận tải hàng phân phối
 • Vận tải đa phương thức Bắc - Trung - NamVận tải đa phương thức Bắc - Trung - Nam
 • Vận tải, Đại lý hải quan hàng XNKVận tải, Đại lý hải quan hàng XNK 4 – en
 • Vận tải hàng phân phốiVận tải hàng phân phối
 • Vận tải đa phương thức Bắc - Trung - NamVận tải đa phương thức Bắc - Trung - Nam

Our Logistics Facilities

Our Logistics Facilities and Solutions