History begin

About us

Milestones

EN Giai đoạn 1989 -1991

EN Giai đoạn 1989 -1991

Quân Cảng Sài Gòn ra đời thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tiền đề thành lập công ty Tân Cảng Sài Gòn

EN Giai đoạn 1992 - 1997

EN Giai đoạn 1992 - 1997

Bước chuyển hướng chiến lược trong kinh doanh khai thác cảng - en

EN Giai đoạn 1998 - 2005

EN Giai đoạn 1998 - 2005

Đổi mới cơ chế quản lý, điều hành, hiện đại hóa trang thiết bị Khai thác cảng biển.

EN Giai đoạn 2006 - 2012

EN Giai đoạn 2006 - 2012

Chuyển đổi mô hình doanh nghiệp, tiên phong ứng dụng công nghệ tiên tiến.

EN Giai đoạn 2020 - 2021

EN Giai đoạn 2020 - 2021

Nội dung - en

EN Giai đoạn 2013 đến nay

EN Giai đoạn 2013 đến nay

Hội nhập và phát triển bền vững; Xây dựng , phát huy văn hóa doanh nghiệp; Khẳng định thương hiệu Tân Cảng Sài Gòn trên trường quốc tế. - en

History

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
zvfd
dfd
17/03 en

17/03 en

Thành lập Công ty CP Dịch vụ biển Tân Cảng

30/12 - en

30/12 - en

Ký hợp đồng khai thác Cảng Container Quốc Tế Cái Mép

15/12 - en

15/12 - en

Công ty CP Cảng Tân Cảng - Hiệp Phước đón chuyến tàu đầu tiên

13/11 - en

13/11 - en

TCT TCSG khai trương cảng Tân Cảng Thốt Nốt

06/12 - en

06/12 - en

Khai trương Tân Cảng Cái Cui

04/01

04/01

Thành lập C.ty CP Nhiên Liệu Tân Cảng

01/01 - en

01/01 - en

Triển khai EPORT

10/04 - en

10/04 - en

TCTT công bố đón tàu 160.000 DWT

13/05/2018 - en

13/05/2018 - en

TCT TCSG khai trương cảng nước sâu Lạch Huyện - Hải Phòng

15/03/201- en

15/03/201- en

Lễ kỷ niệm 30 ngày truyền thống Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn (15/03/1989 - 15/03/2019) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất

17/12/2019 - en

17/12/2019 - en

Lễ đón Teu thứ năm triệu thông qua cảng Tân Cảng - Cát Lái – en
 

05/05/2020

05/05/2020

Cảng Quốc tế Tân Cảng – Cái Mép (TCIT) thuộc hệ thống Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã vinh dự đạt giải thưởng Cảng xanh 2020 của Hội đồng Mạng lưới Dịch vụ Cảng APEC (APSN)

ioiuo

ioiuo

uioi