Dịch vụ Logistics

Tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ và giải pháp logistic xanh.

Tự hào là nhà cũng cấp logistics hàng đầu Việt Nam. Chuyên cung cấp các giải pháp logistics, quản lý chuỗi cung ứng cho khách hàng.

Các đơn vị thành viên

Những con số nổi bật

Khách hàng tiêu biểu

 • Vận tải, Đại lý hải quan hàng XNKVận tải, Đại lý hải quan hàng XNK
 • Vận tải hàng phân phốiVận tải hàng phân phối
 • Vận tải đa phương thức Bắc - Trung - NamVận tải đa phương thức Bắc - Trung - Nam
 • Vận tải, Đại lý hải quan hàng XNKVận tải, Đại lý hải quan hàng XNK 2
 • Vận tải hàng phân phốiVận tải hàng phân phối
 • Vận tải đa phương thức Bắc - Trung - NamVận tải đa phương thức Bắc - Trung - Nam
 • Vận tải, Đại lý hải quan hàng XNKVận tải, Đại lý hải quan hàng XNK – 3
 • Vận tải hàng phân phốiVận tải hàng phân phối
 • Vận tải đa phương thức Bắc - Trung - NamVận tải đa phương thức Bắc - Trung - Nam
 • Vận tải, Đại lý hải quan hàng XNKVận tải, Đại lý hải quan hàng XNK
 • Vận tải hàng phân phốiVận tải hàng phân phối
 • Vận tải đa phương thức Bắc - Trung - NamVận tải đa phương thức Bắc - Trung - Nam
 • Vận tải, Đại lý hải quan hàng XNKVận tải, Đại lý hải quan hàng XNK
 • Vận tải hàng phân phốiVận tải hàng phân phối
 • Vận tải đa phương thức Bắc - Trung - NamVận tải đa phương thức Bắc - Trung - Nam

Hệ thống cơ sở logistics

Các cơ sở và giải pháp logistics