Tân Cảng – Miền Trung

HỆ THỐNG CẢNG FEEDER

Tân Cảng – Miền Trung

Công ty Cổ Phần Tân Cảng – Miền Trung là công ty thành viên của TCT Tân Cảng Sài Gòn chuyên cung ứng các giải pháp logistics hàng đầu tại Việt Nam. Trong đó Cảng Tân Cảng – Miền Trung là một mắc xích quan trọng trong chuỗi dịch vụ của TCSG, có nhiệm vụ thu gom hàng và cung cấp dịch vụ khai thác cảng và logistics cho khách hàng khu vực Miền Trung, Tây Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc Campuchia; rút ngắn khoảng cách, nâng cao năng lực cạnh tranh và giảm chi phí xuất nhập khẩu cho các khách hàng trong khu vực và thực hiện các nhiệm vụ QSQP được giao.

  • Tổng diện tích:21.000 m2
  • Chiều dài cầu bến:160m
  • Cốt luồng:- 11m
  • Độ sâu trước bến:- 8,6m
  • Công suất thiết kế bãi:300.000 – 400.000 tấn/năm
  • Khả năng tiếp nhận tàu:24.000 DWT

Công ty Cổ Phần Tân Cảng – Miền Trung là công ty thành viên của TCT Tân Cảng Sài Gòn chuyên cung ứng các giải pháp logistics hàng đầu tại Việt Nam. Trong đó Cảng Tân Cảng – Miền Trung là một mắc xích quan trọng trong chuỗi dịch vụ của TCSG, có nhiệm vụ thu gom hàng và cung cấp dịch vụ khai thác cảng và logistics cho khách hàng khu vực Miền Trung, Tây Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc Campuchia; rút ngắn khoảng cách, nâng cao năng lực cạnh tranh và giảm chi phí xuất nhập khẩu cho các khách hàng trong khu vực và thực hiện các nhiệm vụ QSQP được giao.
Thông tin chi tiết về hệ thống cảng: https://ref.vn/snp-brochure

Hình ảnh giới thiệu