Công ty CP DV Hàng hải Tân Cảng

Dịch vụ hỗ trợ khai thác cảng

Công ty CP DV Hàng hải Tân Cảng

Công ty CP DV Hàng hải Tân Cảng, tiền thân là Xí nghiệp Lai dắt Cứu hộ Tân Cảng, được thành lập với tư cách là Công ty con của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng vào ngày 01/11/2011, với nhiệm vụ chính là cung cấp dịch vụ lai dắt, dẫn luồng, đưa tàu thuyền cập bến, hoạt động cứu hộ cứu nạn, chữa cháy.

  • Tổng diện tích:
  • Diện tích kho:
  • Số lượng bến:
  • Chiều dài cầu bến:
  • Cốt luồng:
  • Độ sâu trước bến:
  • Công suất thiết kế bãi:
  • Khả năng tiếp nhận tàu:

Công ty CP DV Hàng hải Tân Cảng, tiền thân là Xí nghiệp Lai dắt Cứu hộ Tân Cảng, được thành lập với tư cách là Công ty con của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng vào ngày 01/11/2011, với nhiệm vụ chính là cung cấp dịch vụ lai dắt, dẫn luồng, đưa tàu thuyền cập bến, hoạt động cứu hộ cứu nạn, chữa cháy. Cho đến nay, mặc dù gặp không ít những khó khăn, thách thức nhưng Công ty đã đạt được những thành tựu đáng được ghi nhận. Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tổ chức lai dắt, dẹp luồng hàng trăm lượt tàu quân sự, huấn luyện hàng chục kíp tàu lai cho Quân chủng Hải quân. Đặc biệt, Công ty cùng với các lực lượng khác trong Quân chủng Hải quân thực hiện thành công lai dắt các tàu ngầm Kilo 636 cập cảng Cam Ranh bảo đảm an toàn.

Hình ảnh giới thiệu