CẢNG TÂN CẢNG - MỸ THỚI

HỆ THỐNG CẢNG BARGE TERMINAL

CẢNG TÂN CẢNG - MỸ THỚI

  • Khả năng tiếp nhận tàu:3.000 DWT

Hình ảnh giới thiệu