CẢNG TÂN CẢNG - GIAO LONG

HỆ THỐNG CẢNG BARGE TERMINAL

CẢNG TÂN CẢNG - GIAO LONG

Năm 2015, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tiếp nhận, đầu tư và khai thác cảng Giao Long. Đây là cảng thủy nội địa được xây dựng bên bờ sông Tiền đoạn qua xã Giao Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển, lên xuống hàng hóa cho khu công nghiệp Giao Long và An Hiệp

  • Tổng diện tích:10.000 m2
  • Chiều dài cầu bến:50 m
  • Cốt luồng:2,4 m
  • Khả năng tiếp nhận tàu:3.000 DWT

Năm 2015, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tiếp nhận, đầu tư và khai thác cảng Giao Long. Đây là cảng thủy nội địa được xây dựng bên bờ sông Tiền đoạn qua xã Giao Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển, lên xuống hàng hóa cho khu công nghiệp Giao Long và An Hiệp. Cảng Giao Long đi vào hoạt động đã giảm tải lượng xe cho hệ thống đường tỉnh 883 cũng như cầu Rạch Miễu.
Thông tin chi tiết về hệ thống cảng: https://ref.vn/snp-brochure

Hình ảnh giới thiệu