CẢNG TÂN CẢNG - CAO LÃNH

HỆ THỐNG CẢNG BARGE TERMINAL

CẢNG TÂN CẢNG - CAO LÃNH

Cảng Tân Cảng Cao Lãnh đi vào hoạt động khai thác container đã tạo thành chuỗi kết nối vận chuyển hàng hoá bằng đường thuỷ giữa khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long với các Cảng tại TP Hồ Chí Minh và cụm Cảng nước sâu tại Thị Vải- Cái Mép. Chuỗi kết nối này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nói riêng và các doanh nghiệp ở khu vực ĐBSCL nói chung trong việc vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu, từ đó giúp giảm chi phí và tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp ở thị trường trong và ngoài nước

  • Tổng diện tích:27.253 m2
  • Diện tích kho:7.200 m2
  • Chiều dài cầu bến:67.5 m
  • Cốt luồng:2,4 m
  • Độ sâu trước bến:5,5 m
  • Khả năng tiếp nhận tàu:5.000 DWT

Cảng Tân Cảng Cao Lãnh đi vào hoạt động khai thác container đã tạo thành chuỗi kết nối vận chuyển hàng hoá bằng đường thuỷ giữa khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long với các Cảng tại TP Hồ Chí Minh và cụm Cảng nước sâu tại Thị Vải- Cái Mép. Chuỗi kết nối này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nói riêng và các doanh nghiệp ở khu vực ĐBSCL nói chung trong việc vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu, từ đó giúp giảm chi phí và tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp ở thị trường trong và ngoài nước
Cảng Tân Cảng- Cao Lãnh cùng với các cảng container tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long sẽ tạo thành một điểm kết nối để hàng hóa của khu vực vươn xa ra biển lớn đi khắp nơi trên thế giới
Thông tin chi tiết về hệ thống cảng: https://ref.vn/snp-brochure

Hình ảnh giới thiệu