DUP CẢNG TÂN CẢNG - CÁI MÉP (TCCT)

Cơ sở logistics

DUP CẢNG TÂN CẢNG - CÁI MÉP (TCCT)

Ngày 03/6/2009 TCCT chính thức đưa vào khai thác Cảng container Tân Cảng – Cái Mép là cảng cảng nước sâu đầu tiên của Việt Nam, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong lịch sử khai thác cảng của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn nói riêng, đồng thời khẳng định vai trò, vị trí của hệ thống cảng biển VN trên trường quốc tế và mở ra hướng đi mới cho ngành cảng biển VN trên con đường hội nhập và phát triển. sửa

  • Vị trí:
  • Tổng diện tích:
  • Diện tích kho:
  • Diện tích bãi container:

Tân Cảng – Cái Mép (TCCT) là cảng nước sâu đầu tiên của Việt Nam

Công ty Cổ Phần Cảng Tân Cảng - Cái Mép được thành lập ngày 14/10/2007. Với chức năng chính là tổ chức điều hành khai thác Cảng Tân Cảng - Cái Mép, phát triển hoạt động logistics tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu và trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ thống logistics hoàn chỉnh của Tổng công ty TCSG.
Ngày 03/6/2009 TCCT chính thức đưa vào khai thác Cảng container Tân Cảng – Cái Mép là cảng cảng nước sâu đầu tiên của Việt Nam, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong lịch sử khai thác cảng của TCT TCSG nói riêng, đồng thời khẳng định vai trò, vị trí của hệ thống cảng biển VN trên trường quốc tế và mở ra hướng đi mới cho ngành cảng biển VN trên con đường hội nhập và phát triển.

Hình ảnh giới thiệu