CẢNG TÂN CẢNG - CÁI CUI

HỆ THỐNG CẢNG FEEDER

CẢNG TÂN CẢNG - CÁI CUI

Cảng Tân Cảng - Cái Cui, TP Cần Thơ - cơ sở cảng thứ 17 trong hệ thống SNP. Tân Cảng Cái Cui là cảng container chuyên dụng được trang bị các phương tiện xếp dỡ hiện đại cho hàng container và các loại hàng rời với 6000 m2 kho đáp ứng tốt nhu cầu của các hãng tàu và doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

  • Tổng diện tích:7 ha
  • Diện tích kho:6.000 m2 (CFS: 5.000m2 + Domestic: 1.000m2)
  • Số lượng bến:9 bến (+1 bến sà lan)
  • Chiều dài cầu bến:180 m
  • Cốt luồng:-8,5m
  • Công suất thiết kế bãi:1.000.000 teus/năm
  • Khả năng tiếp nhận tàu:20.000 DWT

Tân Cảng Cái Cui - Cửa ngõ xuất nhập khẩu khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long

Cảng Tân Cảng - Cái Cui, TP Cần Thơ - cơ sở cảng thứ 17 trong hệ thống SNP. Tân Cảng Cái Cui là cảng container chuyên dụng được trang bị các phương tiện xếp dỡ hiện đại cho hàng container và các loại hàng rời với 6000 m2 kho đáp ứng tốt nhu cầu của các hãng tàu và doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
Tân Cảng Cái Cui hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, tiện ích với chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các hãng tàu sử dụng dịch vụ cảng biển và logistics tại Đồng bằng sông Cửu Long.
Thông tin chi tiết về hệ thống cảng: https://ref.vn/snp-brochure

Hình ảnh giới thiệu